Spółdzielnia mieszkaniowa Siemion

O NAS

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siemion” została założona w dniu 06.09.1983 r. przez 23 członków założycieli reprezentujących 5 zakładów pracy i Urząd Miasta Siemianowice Śl.:

– Przedsiębiorstwo Montażowo Budowlane Przemysłu Węglowego „Fabud”,
– KWK Siemianowice,
– Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych,
– Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „Prinżbud”,
– Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego.

Rejestracja Spółdzielni i wpisanie jej do rejestru przez Sąd Rejonowy w Katowicach nastąpiło w dniu 15.10.1983 r.
Niezwłocznie po utworzeniu Spółdzielni z siedzibą przy ul. Michałkowickiej 109 w Siemianowicach Śl. przystąpiono do przygotowania i realizacji w latach 1985-1986 pierwszych budynków mieszkalnych przy ul. Witolda Budryka w Siemianowicach Śl. i Chorzowie. W kolejnych latach 1986- 1991 powstały budynki mieszkalno – usługowe przy ul. Powstańców, Stawowej i Wyzwolenia w Siemianowicach Śl. Spółdzielnia realizowała budownictwo mieszkaniowe dla swoich członków z kredytów mieszkaniowych.

Przeprowadzona w latach 1989 – 1990 reforma gospodarcza kraju i zmiana warunków finansowania budownictwa mieszkaniowego uniemożliwiła młodej Spółdzielni kontynuację rozpoczętych inwestycji.
Pomimo trudnej sytuacji finansowej w latach 1995-2006 Spółdzielnia ukończyła budynek mieszkalno-usługowy wraz z garażami przy ul. Sobieskiego w Siemianowicach Śl. i budynki mieszkalne przy ul. Sądowej w Świętochłowicach.
Jednocześnie zrealizowała kompleksy garaży przy ul. Stawowej w Siemianowicach Śl. i ul. Sądowej w Świętochłowicach.

Natomiast od 2007 roku Spółdzielnia zrealizowała ze środków własnych przyszłych właścicieli budynek mieszkalny
przy ul. Liściastej w Ustroniu oraz zespół garaży przy ul. Wyzwolenia w Siemianowicach Śl.
W ostatnich latach Spółdzielnia dla swoich członków wybudowała kompleks garaży przy ul. Powstańców w Siemianowicach Śląskich, a także rozpoczęła realizację budowy osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Diamentowej w Rogoźniku.

Wszystkie mieszkania oraz lokale wyposażone są w :
– instalację zimnej i ciepłej wody ( opomiarowane wodomierzami z nakładką radiową umożliwiającą zdalny odczyt )
– kanalizację
– centralne ogrzewanie ( z zaworami termostatystycznymi i podzielnikami kosztów,
zamontowanymi podczas termomodrnizacji zasobów w latach 1997 – 1998 )
– energię elektryczną i gaz.

Spółdzielnia kontynuuje działalność na rzecz swoich członków poprzez modernizację, termomodernizację,
docieplenia istniejących zasobów utrzymując je w należytym stanie technicznym.
Działalnością statutową i gospodarczą kieruje Zarząd Spółdzielni, natomiast nadzór i kontrolę sprawuje Rada Nadzorcza.

Spółdzielnia w 20 – lecie swojego istnienia w 2003 roku została odznaczona przez Krajową Radę Spółdzielczą odznaką
„za zasługi dla spółdzielczości”.