Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIEMION” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 19.05.2022 Zawiadomienie.

 

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Michałkowickiej 109, 41-103 Siemianowice Śląskie.