ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „SIEMION

INFORMUJE,  ŻE  W  DNIU  02.05.2024r. / CZWARTEK/

SPÓŁDZIELNIA  SM ”SIEMION” BĘDZIE NIECZYNNA