Elektryka

Spółdzielnia Mieszkaniowe „Siemion” ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie zadania p.n.: Wewnętrzna instalacja elektryczna z przyłączeniem oraz instalacja odgromowa dla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (2 szt.) przy ul. Spokojnej w...

Kanalizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowe „Siemion” ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie zadania p.n.: Budowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i tłocznej wraz z przyłączami dla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Spokojnej w...

Domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siemion” ogłasza nabór chętnych na budowę domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Siemianowicach Śląskich. Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Michałkowickiej 109 pod nr. tel. 32/...

Walne zgromadzenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIEMION” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 19.05.2022 Zawiadomienie.   Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Michałkowickiej 109, 41-103 Siemianowice...