Spółdzielnia Mieszkaniowe „Siemion” ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie zadania p.n.:
Budowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i tłocznej wraz z przyłączami dla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Spokojnej w Siemianowicach Śląskich.
Ogłoszenie przetargu