SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SIEMION”

ul. Michałkowicka 109 41-103 Siemianowice Śląskie

 OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENY SKŁADNIKÓW CENOTWÓRCZYCH : 

 1. Roboczo-godzina
 2. Koszty Ogólne
 3. Zysk

NA REMONT 10 szt. BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNO – USŁUGOWYM PRZY  UL. WITOLDA BUDRYKA 9 W CHORZOWIE

wg poniższego zakresu robót:

 • rozbiórka istniejącej posadzki ( wylewka cementowa, płytki ceramiczne)
 • wykonanie wylewki cementowej zbrojonej siatką stalową
 • wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej
 • gruntowanie posadzki
 • wykonanie posadzki i cokolików z płytek mrozoodpornych
 • wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej
 • demontaż siding-u ( płyt elewacyjnych PCW)
 • wykonanie docieplenia ścian balkonowych styropianem gr 3 cm i  14 cm
 • wykonanie wyprawy elewacyjnej oraz malowanie farbami fasadowymi
 • docieplenie ścian osłonowych w mieszkaniach  5,00 cm
 • docieplenie płyty balkonowej styropianem gr. 3,00 cm
 • odwodnienie zadaszeń nad balkonami (papą termozgrzewalną 5,2mm)
 • montażu rynien PCV 120 mm i rur spustowych PCV 65 mm
 • wymianie obróbek blacharskich
 • docieplenie dylatacji
 • malowanie cokołu

Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym

Uprawnieni do kontaktu z oferentami – Pilch Waldemar

TERMINY REALIZACJI: rozpoczęcie    25.07.2023 r.

                                         zakończenie   30.09.2023 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Michałkowickiej 109, pok. nr 10 nie później niż do dn. 21.07.2023 r. do godz. 13 00 .

Ostateczny wybór wykonawcy nastąpi do 24.07.2023 r.