REMONT BALKONÓW

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SIEMION” ul. Michałkowicka 109 41-103 Siemianowice Śląskie  OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENY SKŁADNIKÓW CENOTWÓRCZYCH :  Roboczo-godzina Koszty Ogólne Zysk NA REMONT 10 szt. BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNO – USŁUGOWYM PRZY  UL....