Elektryka

Spółdzielnia Mieszkaniowe „Siemion” ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie zadania p.n.: Wewnętrzna instalacja elektryczna z przyłączeniem oraz instalacja odgromowa dla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (2 szt.) przy ul. Spokojnej w...

Kanalizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowe „Siemion” ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie zadania p.n.: Budowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i tłocznej wraz z przyłączami dla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Spokojnej w...